wissen.de
You voted 3. Total votes: 4
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Kazoo

Ka|zoo
[kəzu:] n.; od. s, s; Musik
ein einfaches Rohrblasinstrument
[engl.]
You voted 3. Total votes: 4