wissen.de
Total votes: 2
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Kazoo

Ka|zoo
[kəzu:] n.; od. s, s; Musik
ein einfaches Rohrblasinstrument
[engl.]
Total votes: 2