wissen.de
LEXIKON

Mrus

Thomas, englischer Lordkanzler, More, Sir Thomas.
You voted 3. Total votes: 31
You voted 3. Total votes: 31