wissen.de
LEXIKON

Mrus

Thomas, englischer Lordkanzler, More, Sir Thomas.
You voted 1. Total votes: 36
You voted 1. Total votes: 36