wissen.de
LEXIKON

Txtor

Katharina Elisabeth, Goethes Mutter, Goethe, Katharina Elisabeth.
Total votes: 20
Total votes: 20