wissen.de
LEXIKON

Txtor

Katharina Elisabeth, Goethes Mutter, Goethe, Katharina Elisabeth.
Total votes: 26
Total votes: 26