wissen.de

Wahrig Fremdwörterlexikon A-Z

Von "energieintensiv" bis "Epiliergerät"
energieintensiv Enteritis Entropium Ephedrin®
Energiekonzern entern Enukleation Ephelide
Energiekrise entero…, Entero… enukleieren ephemer
Energieträger Enterodynie Enumeration Ephemeride
Energieversorgung enterogen enumerativ ephemerisch
energisch Enterokokken enumerieren Ephor
energochemisch Enteron Enurese Ephorat
Energydrink Enteroneurose Enveloppe Ephorie
Enervation Enteroptose Envers Ephorus
enervieren Enteroskop Environment epi…, Epi…
Enervierung Enteroskopie Environtologie Epibiont
Enfant terrible Enterostomie Enzephalitis Epibiose
Enfleurage Enterotomie Enzephalografie Epicönum
Engagement Enterozele Enzephalogramm Epideiktik
engagieren entertainen Enzephalographie epideiktisch
engagiert Entertainer Enzephalon Epidemie
Engineering Entertainerin Enzootie Epidemiologe
English spoken Entertainment Enzyklika Epidemiologie
English Waltz Enthalpie enzyklisch Epidemiologin
Engobe Enthelminthe Enzyklopädie epidemiologisch
engobieren enthusiasmieren Enzyklopädiker epidemisch
Engramm Enthusiasmus enzyklopädisch epidermal
Engroshandel Enthusiast Enzyklopädist Epidermis
Engrossist enthusiastisch Enzym Epidiaskop
Enharmonik Enthymem enzymatisch Epididymis
enharmonisch Entität Enzymologie Epigastrium
Enigma Entity-Relationship-Modell enzystieren Epigenese
enigmatisch entmaterialisieren eo…, Eo… Epigenetik
Enjambement entmilitarisieren eo ipso epigenetisch
enkaustieren Entmilitarisierung Eobiont Epiglottis
Enkaustik Entmythologisierung Eolienne epigonal
enkaustisch Entnazifizierung Eolith Epigone
Enklave entnerven Eolithikum epigonenhaft
Enklise entnervt Eosin Epigraf
Enklisis ento…, Ento… eosinieren Epigrafik
Enklitikon Entoblast eosinophil Epigrafiker
enklitisch Entoderm Eosinophilie Epigramm
enkodieren entodermal eozän Epigrammatik
Enkodierung entomogam Eozän Epigrammatiker
Enkomion Entomogamie Eozoikum epigrammatisch
Enkomium Entomologe eozoisch Epigraph
enkratitisch Entomologie Eozoon Epigraphik
Enkrinit Entomologin ep…, Ep… Epigraphiker
Enkulturation entomologisch Epagoge epigyn
ennuyieren Entoparasit epagogisch Epik
enophthalmisch Entoplasma Epakte Epikanthus
Enophthalmus entoplasmatisch Epanalepse Epikard
enorm entoptisch Epanalepsis Epikarp
Enormität entotisch Epanodos Epiker
Enquete Entourage E-Paper Epiklese
Enquetekommission Entozoon Eparch Epikotyl
enragiert entre nous Eparchie Epikrise
Ens Entreakt Epaulett Epikureer
Ensemble Entrechat Epaulette epikureisch
Ensilage Entrecote Epeirogenese Epikureismus
entanonymisieren Entree Epen Epilation
Entanonymisierung Entrefilet Ependym Epilepsie
Entase Entrelacs Epenthese Epileptiker
Entasis Entremés Epenthesis Epileptikerin
Entelechie Entremetier epenthetisch epileptisch
entelechisch Entremets Epexegese epilieren
Entente Entrepot epexegetisch Epiliergerät
Enter Entrepreneur eph…, Eph…
enteral Entrepreneurship Ephebe
Enteralgie Entropie Ephedra