wissen.de
Total votes: 10
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

P2P

P2P
EDV; Abk. für
PeertoPeer
Total votes: 10