Wahrig Fremdwörterlexikon

Golf

Glf1
m.; (e)s, e
Einschnitt des Meeres ins Festland, Meerbusen, Meeresarm
[< ital. golfo < vulgärlat. colphus < grch. kolpos »Busen, Meerbusen, Bucht«]

Weitere Artikel aus dem Wahrig Fremdwörterlexikon