wissen.de
Total votes: 12
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Eutokie

Eu|to|kie
f.; , n; Med.
leichte Entbindung; Ggs Dystokie
[< Eu + grch. tokos »Geburt«]
Total votes: 12