wissen.de
Total votes: 0
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Homoioteleuton

Ho|mo|io|te|leu|ton
n.; s, leu|ta; Rhet.
= Homöoteleuton
Total votes: 0