wissen.de
You voted 2. Total votes: 23
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Mastikator

Mas|ti|ka|tor
m.; s, to|ren
Knetmaschine
[< lat. masticare »kauen« < grch. mastichaein]
You voted 2. Total votes: 23