wissen.de
Total votes: 21
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Mastikator

Mas|ti|ka|tor
m.; s, to|ren
Knetmaschine
[< lat. masticare »kauen« < grch. mastichaein]
Total votes: 21