wissen.de
Total votes: 58
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Autorisation

Au|to|ri|sa|ti|on
f.; , en
Bevollmächtigung, Ermächtigung
[Autor]
Total votes: 58