wissen.de
Total votes: 14
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Hodometer

Ho|do|me|ter
n.; s,
Schrittzähler, Wegmesser
[< grch. hodos »Weg« + meter]
Total votes: 14