wissen.de
Total votes: 16
LEXIKON

Snga

eine Hausrindrasse, Zebu.
Total votes: 16