wissen.de
Total votes: 17
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Diskonto

Dis|kn|to
m. oder n.; , s od. kon|ti; Bankw.
= Diskont
Total votes: 17