wissen.de
Total votes: 0
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Troicart

Troi|cart
[troaka:r] m.; s, s od. e
= Trokar
Total votes: 0