wissen.de
You voted 5. Total votes: 20
LEXIKON

Imbus

ein Versfuß, Jambus.
You voted 5. Total votes: 20