wissen.de
You voted 4. Total votes: 22
LEXIKON

Imbus

ein Versfuß, Jambus.
You voted 4. Total votes: 22