wissen.de
Total votes: 19
LEXIKON

Imbus

ein Versfuß, Jambus.
Total votes: 19