wissen.de
You voted 3. Total votes: 21
LEXIKON

Imbus

ein Versfuß, Jambus.
You voted 3. Total votes: 21