wissen.de
You voted 1. Total votes: 23
LEXIKON

Imbus

ein Versfuß, Jambus.
You voted 1. Total votes: 23