wissen.de
Total votes: 20
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Apterygoten

Ap|te|ry|go|ten
Pl.; Zool.
flügellose Insekten
[apterygot]
Total votes: 20