wissen.de
Total votes: 0
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Beatifikation

Be|a|ti|fi|ka|ti|on
f.; , en
Seligsprechung
[< lat. beatus »glückselig« + fikation]
Total votes: 0