wissen.de
Total votes: 25
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Chlorethyl

Chlor|ethyl
[klo:r] n.; s; unz.; Chemie
= Ethylchlorid; oV Chloräthyl
Total votes: 25