Wahrig Fremdwörterlexikon

chromato..., Chromato...

chro|ma|to, Chro|ma|to
[kro] in Zus.
farb, Farb
[< grch. chroma, Gen. chromatos »Farbe«]

Weitere Artikel aus dem Wahrig Fremdwörterlexikon

Weitere Artikel aus dem Großes Wörterbuch der deutschen Sprache

Weitere Artikel aus dem Bereich Gesundheit A-Z