wissen.de
Total votes: 65
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Moderato

Mo|de|ra|to
n.; s, s od. ra|ti; Musik
moderato zu spielender Teil eines Musikstückes
Total votes: 65