wissen.de
Total votes: 13
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Pessimistin

Pes|si|ms|tin
f.; , tin|nen
weibl. Pessimist; Ggs Optimistin
Total votes: 13