wissen.de
Total votes: 29
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

chrono..., Chrono...

chro|no, Chro|no
[kro] in Zus.
zeit, Zeit
[< grch. chronos »Zeit«]
Total votes: 29