wissen.de
Total votes: 41
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Sliwowitz

Sli|wo|witz
m.; od. es, e
Pflaumenbranntwein; oV Slibowitz
[< serb. sliva »Pflaume«]
Total votes: 41