wissen.de
Total votes: 0
LEXIKON

Teton

[
ˈti:tɔn
]
Stamm der Dakota-Indianer, Sioux.
Total votes: 0