wissen.de
Total votes: 38
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Nautiker

Nau|ti|ker
m.; s, ; Seew.
Kenner der Nautik
Total votes: 38