wissen.de
You voted 1. Total votes: 13
LEXIKON

Klifeldspat

Orthoklas
You voted 1. Total votes: 13