wissen.de
Total votes: 50
LEXIKON

alter Mann

stillgelegter Grubenbau.
Total votes: 50