wissen.de
Total votes: 0
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

ditto

dt|to
Adv.; österr.
= dito
Total votes: 0