wissen.de
Total votes: 41
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Ornithologie

Or|ni|tho|lo|gie
f.; ; unz.; Zool.
Vogelkunde
[< Ornitho + logie]
Total votes: 41