wissen.de
Total votes: 24
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

simile

si|mi|le
[le:] Adv.; Musik
ebenso, in gleicher Weise
[ital.]
Total votes: 24