wissen.de
Total votes: 18
LEXIKON

Sextnt

Geometrie
6. Teil eines Kreises, Sektor von 60°.
Total votes: 18