wissen.de
You voted 1. Total votes: 14
LEXIKON

Npo

Provinz im Osten Ecuadors, 25 690 km2, 146 000 Einwohner, Hauptstadt Tena.
You voted 1. Total votes: 14