wissen.de
Total votes: 10
LEXIKON

Suahli

die Sprache Kisuaheli.
Total votes: 10