Wahrig Synonymwörterbuch

Obsession

Zwangsvorstellung, Zwangshandlung, (starke) Fixierung, Fanatismus, Leidenschaft, fixe Idee, Heimsuchung, Einbildung, Wahn, Wahnvorstellung, Sinnestäuschung, Trugbild, Manie; geh.: Idée fixe; ugs.: Fimmel, Tick

Weitere Artikel auf wissen.de Artikel

Weitere Artikel aus dem Wahrig Synonymwörterbuch

Weitere Lexikon Artikel

Weitere Artikel aus dem Wahrig Fremdwörterlexikon