wissen.de
Total votes: 40
LEXIKON

Kạ́lmán

König von Ungarn, Koloman.
Total votes: 40