wissen.de
You voted 1. Total votes: 33
LEXIKON

Pentagon

allgemein
[pɛntaˈgon]
Fünfeck.
You voted 1. Total votes: 33