wissen.de
You voted 1. Total votes: 33
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Mythe

My|the
f.; , n
1
= Mythos (2), Mythos (3)
2 umg.
Dichtung, Erdichtetes
You voted 1. Total votes: 33