wissen.de
You voted 4. Total votes: 32
LEXIKON

Bann

Theologie
Exkommunikation
You voted 4. Total votes: 32