wissen.de
You voted 3. Total votes: 36
LEXIKON

Bann

Theologie
Exkommunikation
You voted 3. Total votes: 36