wissen.de
Total votes: 31
LEXIKON

Bann

Theologie
Exkommunikation
Total votes: 31