wissen.de
You voted 1. Total votes: 33
LEXIKON

Bann

Theologie
Exkommunikation
You voted 1. Total votes: 33