wissen.de
You voted 2. Total votes: 35
LEXIKON

Bann

Theologie
Exkommunikation
You voted 2. Total votes: 35