wissen.de
You voted 5. Total votes: 34
LEXIKON

Bann

Theologie
Exkommunikation
You voted 5. Total votes: 34